Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  PŘEDSTAVENÍ

Představení

Jmenuji se Pavel Štursa, žiji v Českých Budějovicích a již osmnáct let působím jako lektor kurzů soft skills v podnikovém vzdělávání dospělých. V průběhu let jsem spolupracoval s řadou podniků a organizací, jejich seznam můžete vidět zde.

Profesní vývoj
Přehled oblastí, kterým se v rozvoji lidí věnuji, je k dispozici v sekci školená témata.

Mé profesní zaměření se vyvíjelo postupně.

Léta v pomáhajících profesích mne přivedla k respektu k lidem, k návyku skutečného navazování na jejich potřeby.

Léta v roli vyučujícího psychologických oborů pomohla vytvořit dostatečné názorové pozadí, „know how“ a repertoár tipů a znalostí, ze kterého lze pro inspiraci lidí čerpat.

Vstup do firemního vzdělávání s sebou přinesl nutný zřetel na dosahování výsledků, tah na branku, neustálou účelnost toho, co právě na kurzu, tréninku děláme. Koučovací orientace poskytla řadu nástrojů, jak ke sledovaným cílům skutečně směřovat.

Léta v roli lektora kurzů samotných pak vedla k návyku neustále se vztahovat k reálným, ryze praktickým potřebám a situacím účastníků, které prožívají a ve kterých se nacházejí. Nutnost zcela konkrétního dopadu do každodenního života účastníků a organizací vnímám jako samozřejmý rys vzdělávání dospělých.
Nejvíce pak vděčím účastníkům kurzů samotným, kteří mne obohatili a stále obohacují nespočtem příkladů, zážitků, konstelací, příběhů a zkušeností ze své životní praxe.

Poslání
Smyslem dalšího rozvoje osobních dovedností lidí ve firmě je v mém pojetí podpora funkční spolupráce v podniku a hladkého průběhu společného dosahování výsledků. Jednou větou: Rozvojem lidí k rozvoji firmy.

Rozvoj „měkkých“ dovedností lidí vede kromě zvyšování výkonnosti také ke zlepšování vztahové kultury, ve které žijeme, a k podpoře spokojenosti a kvality života účastníků kurzů samotných. To vnímám za další poslání své práce. Jsem rád, že mohu působit jako lektor soft skills.

Nabídka
Bude mi potěšením se s Vámi sejít, pohovořit o současných rozvojových potřebách a horizontech Vašich lidí a o tom, co Vašim lidem a Vaší organizaci na cestě k dosahování požadovaných posunů a změn může pomoci.

   
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS  
REFERENCE
PARTNEŘI
 
 

 
© 2009–2023 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia