Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  SOFT SKILLS

Co vlastně znamená termín soft skills?

Termín soft skills - „měkké“ dovednosti – zahrnuje pro život významné dovednosti, které jsme si ve škole mnohdy neosvojili a které jsou přitom pro úspěšné zvládání mnoha pracovních i životních situacích naprosto zásadní. Říká se, že rozdíl mezi průměrnými a vynikajícími lidmi spočívá právě v dosaženém stupni rozvoje soft skills.
Soft skills jsou ty osobnostní schopnosti, vlastnosti, dovednosti, které přesahují rámec vlastní „hard“ odborné (technické, ekonomické, přírodovědní, právní atp.) kvalifikace.
Jako příklad zde některé z „měkkých“ dovedností, soft skills uveďme: Komunikativnost, vyjednávání, zvládání námitek, nekonfliktní sebeprosazení, schopnost naslouchat, rozumět druhým, sebereflexe, sebeorganizace, osobní výkonnost, zodpovědnost, schopnost plánovat si a využívat čas, dosahovat cílů, domluvit se s druhými, schopnost spolupracovat, přesvědčit, nadchnout, motivovat druhé, schopnost vést tým, moderovat společné setkání či poradu, schopnost učit se a rozvíjet se, zátěžová odolnost – schopnost „ustát“ i chvíle, kdy se nedaří, konstruktivní, komplexní myšlení, kreativita atd.

   
O čem je time management  
Lék na odkládání
Včera a dnes
 
     
© 2009–2018 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia