Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  PŘEDSTAVENÍ

Profesní životopis

PaedDr. Pavel Štursa

Pracovní zkušenosti:

2001 – doposud
Lektorská a poradenská činnost (OSVČ)
Kurzy, semináře, tréninky, koučování, poradenství v oblasti komunikačních a manažerských dovedností, motivace, hodnocení, vedení a řízení lidí, osobnostního, personálního a organizačního rozvoje. Pro veřejnost, podniky, organizace, jejich zaměstnance a management.

1999 – 2004
Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta, katedra psychologie – učitel VŠ. Pedagogická a školní psychologie. Zaměření: Tvorba pro výuku příznivého školního klimatu. Vedení tréninkových programů v oblasti rozvoje sociálních kompetencí budoucích učitelů. Videotrénink interakcí. Poradenská činnost v rámci vysokoškolské psychologické poradny.

1997 – 2000
SVP Spirála, Český Krumlov – speciální pedagog / etoped
Spoluzakládání a rozjezd činnosti střediska. Ambulantní reedukace poruch chování - individuální a rodinné poradenství a terapie. Intervenční programy pro školy. Projekt a vedení sítě skupin sociálně psychologického výcviku.

1996
Rubicon, o.s., Č. Budějovice – speciální pedagog / etoped
Poradenská činnost v kontaktním centru, přednášky, besedy pro veřejnost, nácvikové programy v oblasti sebeřízení a komunikace.

1995
Dálniční stavby Praha, a.s. – stavební technik/ mistr
Řízení provozního úseku – organizace chodu části stavby obchvatu Českých Budějovic. Koordinace lidí, techniky a MTZ.

Pregraduální vzdělání:

1984 – 1988
Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta – speciální pedagogika.
VŠ vzdělání ukončené SZZ.

1975 – 1979
Střední průmyslová škola stavební v Havlíčkově Brodě, obor pozemní stavby. SŠ vzdělání ukončené maturitou.

Hlavní postgraduální výcviky:

1998 - 2000
Sociálně psychologický výcvik. Asociace trenérů sociálně psychologického výcviku a katedra psychologie FF UK, Praha (certifikát). Akreditované dvouleté studium sociálně psychologického výcviku, ukončené obhajobou závěrečné práce a supervizí trenérské praxe. Držitel licence trenéra sociálně psychologického výcviku.

1997 – 2000
Systemický výcvik: Tříletý poradenský výcvik v systemickém přístupu ke klientům, pomáhání a vlastní profesionální roli. 400 hodin teorie, sebezkušenosti a supervidované praxe. Institut pro systemickou zkušenost, Praha (certifikát).

Další postgraduální vzdělání:

2020 Osmitýdenní kurz Mindfulness-based stress reduction - MBSR

2008 Aplikovaná emoční inteligence (life coaching). APAS, Tábor

2005 Školitel koordinátorů tvorby ŠVP. NIDV, Praha

2004 Systemické koučování. Institut systemických studií, Praha

2003 Narativní management. Institut pro systemickou zkušenost, Praha

2001
Videotrénink interakcí. SPIN, Praha

1999 Focusing. IPPP, Praha

1998
Intervenční techniky v poradenské praxi. IPPP, Praha

1997 Úvod do satiterapie. IPIPAPP, Olomouc

1997 Zakotvené prožívání – focusing. IPIPAPP, Olomouc

 

   
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS  
REFERENCE
PARTNEŘI
 
   
© 2009–2023 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia