Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  ŠKOLENÁ TÉMATA

OTEVŘENÉ KURZY

Od února 2018 zahajujeme cyklus půldenních workshopů, ve kterých budeme usilovat uvést vždy to podstatné v rámci jednotlivých témat. Za hlavní kritérium výběru, co je a co není podstatné, pokládáme reálnou použitelnost námětů v praxi. Vedle krátkých prezentací lektora chceme zachovat interaktivní charakter setkání a během jednotlivých půldnů průběžně „stavět most“ mezi předkládanými principy a každodenní praxí účastníků.
Přijměte srdečné pozvání na některý z workshopů cyklu

VODŇANSKÉ INSPIRAČNÍ PŮLDNY


Časy konání: 9,00–13,00

Místo konání: Vodňany, MEVPIS - Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Na Valše 207 – příjezd ulicí Říční.

Vstupné: Kč 400,- (Kč 484,- včetně DPH). V ceně občerstvení, coffee break.

Organizační informace:
Klára Nachlingerová, knachlingerová@frov.jcu.cz, 737 221 931

Informace k obsahu a průběhu akcí:
Lektor, Pavel Štursa, info@pavelstursa.cz, 737 178 471

Přihláška: zdeMS Word(352 KB)


21. 2.

TIME A STRES MANAGEMENT
Náměty pro to, jak si i v dnešní době udržovat výkon, směr, přehled i osobní pohodu a spokojenost. Jak zvládat množství podnětů a požadavků okolí a nezbláznit se z toho. „Best practices“ pro osobní časový management a osobní zátěžovou odolnost. Co v sebeřízení stojí zvláště za pozornost: Principy, které ke své škodě nejčastěji porušujeme, které stojí za to připomenout a individuálně nalézt způsob, jak se o ně opřít ve svém každodenním fungování. Více zde nebo zde.

29. 3.

ZAČÍNAJÍCÍ VEDOUCÍ
Typická situace: Daří se, výroba se rozšiřuje, přibývají lidé. Aby se dařilo výrobu uřídit, je třeba početně posílit nižší a střední management. Noví vedoucí se zpravidla rekrutují z vlastních řad - z těch nejlepších pracovníků. Nový vedoucí tak výborně rozumí strojům, materiálu, postupům. S vedením lidí však často začíná od nuly. Pokud zrovna neměl štěstí získat potřebné dovednosti jinak, může navštívit náš workshop. V jeho průběhu se zaměříme na to hlavní, co by měl pro svůj start v roli vedoucího určitě vědět a začít praktikovat, aby začal a pokračoval dobře. Více zde.

22. 5. PŘÍZNIVÉ VZTAHOVÉ A EMOČNÍ KLIMA v podniku
Finanční ohodnocení není jediným důvodem, proč pracovníci zůstávají ve firmě a neodcházejí. To, jaké v podniku převažují vztahy, jaký typ komunikace a spolupráce, jaká převládá firemní kultura, to vytváří lidmi vnímanou a prožívanou atmosféru, klima a významně spoluurčuje, zda se v podniku budou cítit dobře: jaký budou mít vztah k práci, s jakým nasazením budou pracovat a zda zůstanou nebo ne. Co mohou vedoucí všech úrovní řízení ve firmě pro nastavení optimálního vztahového a emočního klimatu dělat, bude předmětem našeho workshopu. Více zde.

Prohlédněte si exteriér a interiéry střediska MEVPIS, kde se naše workshopy konají:

 


   
OTEVŘENÉ FIREMNÍ KURZY  
KURZY PRO VEŘEJNOST
FIREMNÍ ŠKOLENÍ NA MÍRU
LETNÍ SEMINÁŘE
  group  
© 2009–2018 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia