Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  ŠKOLENÁ TÉMATA

OTEVŘENÉ KURZY

Pro podzim a zimu 2017-2018 jsme ve spolupráci s vodňanským střediskem MEVPIS JU připravili cyklus intenzivních jednodenních kurzů.

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ
podzim–zima 2017–18
Uvedené akce pořádáme ve Vodňanech.
Další podrobnosti ke kurzům zdePDF(147 KB)


18. 10. TIME A STRES MANAGEMENT vstup volný
Náměty pro to, jak si i v dnešní době udržovat výkon, směr, přehled i osobní pohodu a spokojenost. Jak zvládat množství podnětů a požadavků okolí a nezbláznit se z toho. „Best practices“ pro osobní časový management a osobní zátěžovou odolnost. Co v sebeřízení stojí zvláště za pozornost: Principy, které ke své škodě nejčastěji porušujeme, které stojí za to připomenout a individuálně nalézt způsob, jak se o ně opřít ve svém každodenním fungování.
3. 11. ZAČÍNAJÍCÍ VEDOUCÍ
Typická situace: Daří se, výroba se rozšiřuje, přibývají lidé. Aby se dařilo výrobu uřídit, je třeba početně posílit nižší a střední management. Noví vedoucí se zpravidla rekrutují z vlastních řad – z těch nejlepších pracovníků. Nový vedoucí tak výborně rozumí strojům, materiálu, postupům. S vedením lidí však často začíná od nuly. Pokud zrovna neměl štěstí získat potřebné dovednosti jinak, může navštívit náš program. V průběhu kurzu se zaměříme na to hlavní, co by měl pro svůj start v roli vedoucího určitě vědět a začít praktikovat, aby začal a pokračoval dobře.
15. 11. VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH ROZHOVORŮ
PRO MOTIVACI A ROZVOJ PRACOVNÍKŮ

Kurz bude věnován vyjednání spolupráce na příští období v rámci manažerského hodnotícího rozhovoru. V běžném provozu v podniku zpravidla řešíme aktuální záležitosti dne a týdne. Najít společnou řeč, ještě lépe „sladit krok“ se svými klíčovými pracovníky i pro delší časový horizont (kvartál, rok) umožňuje právě dobře provedený hodnotící rozhovor.
8. 12. VĚROHODNÝ LEADERSHIP
V našich podnicích a organizacích dnes často postrádáme vyšší míru sdílené sounáležitost a zaujetí pro společnou věc. Tyto kvality bývají výsledkem působení lídrů. Čím se vyznačují lídři, kterým lidé oprávněně věří, lídři, kteří lidem zprostředkovávají povzbuzení, víru ve smysl konání, spojí lidi, užitečně sjednotí jejich úsilí společným směrem. Jak se takovým lídrem začít stávat.
19. 1. PŘÍZNIVÉ VZTAHOVÉ A EMOČNÍ KLIMA v podniku
Finanční ohodnocení není jediným důvodem, proč pracovníci zůstávají ve firmě a neodcházejí. To, jaké v podniku převažují vztahy, jaký typ komunikace a spolupráce, jaká převládá firemní kultura, to vytváří lidmi vnímanou a prožívanou atmosféru, klima a významně spoluurčuje, zda se v podniku budou cítit dobře: jaký budou mít vztah k práci, s jakým nasazením budou pracovat a zda zůstanou nebo ne. Co mohou vedoucí všech úrovní řízení ve firmě pro nastavení optimálního vztahového a emočního klimatu dělat, bude předmětem semináře.

Místo konání: Vodňany, MEVPIS - Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Na Valše 207 – příjezd ulicí Říční.

Kurzovné: Kč 1 800,- plus DPH. Cena zahrnuje program, pracovní materiály, oběd, občerstvení (kromě akce 18. října, kdy je po předchozí registraci vstup bezplatný).

Přihláška: zdeMS Word(352 KB)

Organizační informace:
Klára Nachlingerová, knachlingerová@frov.jcu.cz, 737 221 931

Informace k obsahu a průběhu kurzů:
Pavel Štursa, info@pavelstursa.cz, 737 178 471

Časy konání: 8.30 – 16.00. Kurzy probíhají ve skupinách max. 12 účastníků.

 


   
OTEVŘENÉ FIREMNÍ KURZY  
KURZY PRO VEŘEJNOST
FIREMNÍ ŠKOLENÍ NA MÍRU
LETNÍ SEMINÁŘE
     
© 2009–2017 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia