Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  ŠKOLENÁ TÉMATA

KURZY PRO VEŘEJNOST


Od února 2018 zahajujeme cyklus půldenních workshopů, ve kterých budeme usilovat uvést vždy to podstatné v rámci jednotlivých témat. Za hlavní kritérium výběru, co je a co není podstatné, pokládáme reálnou použitelnost námětů v praxi. Vedle krátkých prezentací lektora chceme zachovat interaktivní charakter setkání a během jednotlivých půldnů průběžně „stavět most“ mezi předkládanými principy a každodenní praxí účastníků.
Přijměte srdečné pozvání na některý z workshopů cyklu

VODŇANSKÉ INSPIRAČNÍ PŮLDNY

Časy konání: 9,00–13,00

Termíny a témata: zde.

Místo konání: Vodňany, MEVPIS - Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Na Valše 207 – příjezd ulicí Říční.

Vstupné: Kč 400,- (Kč 484,- včetně DPH). V ceně občerstvení, coffee break.

Organizační informace:
Klára Nachlingerová, knachlingerová@frov.jcu.cz, 737 221 931

Informace k obsahu a průběhu akcí:
Lektor, Pavel Štursa, info@pavelstursa.cz, 737 178 471

Přihláška: zdeMS Word(352 KB)


Veřejně přístupný workshop v rámci týdne vzdělávání dospělých

Work-life balance: PRACOVAT I ŽÍT

České Budějovice
16. října 2017

Čas: 9.00–15.00 hod
Místo konání: Jihočeská univerzita, rektorát, Branišovská1645, Č. Budějovice
Lektor: Pavel Štursa
Více zde


Veřejně přístupný workshop v rámci projektu Jihočeské univerzity
ScienceZOOMcafé

VŮDCOVSTVÍ DNES: CESTA HRDINY

České Budějovice
7. května 2013

Čas: 16.30–20.40 hod
Místo konání: Modrý dveře, Biskupská 1, České Budějovice
Lektor: Pavel Štursa
Vstup volný

Plakát: MS Word

Pozvánka: PDF

Téma workshopu: Autentický vůdce, lídr jako nositel (příp. facilitátor) společné vize, sdílených hodnot. Jako klíčový článek vztahové sítě, který přispěje k obnově sdílené sounáležitosti, ke znovuspojení lidí a tím k posílení vztahové kultury, příznivé pro dosahování společných výsledků i pro osobní růst, naplnění a spokojenost jednotlivců.
Ve většině našich podniků, obcí a celkově v naší zemi postrádáme živou vizi a její nositele. Postrádáme leadership. Proč? Co je třeba pro úspěšné zaujetí role lídra. V čem v naší době spočívají úskalí a příležitosti lídrovství.
Návštěvník získá inspiraci

  • pro naplňování role věrohodného, autentického lídra v podniku (organizaci, obci, spolku, společenství….)
  • pro autentické, perspektivní vedení sebe sama a svého života. Cesta stávání se věrohodným lídrem totiž začíná u nás samotných.


   
OTEVŘENÉ FIREMNÍ KURZY  
KURZY PRO VEŘEJNOST
FIREMNÍ ŠKOLENÍ NA MÍRU
LETNÍ SEMINÁŘE
  group  
© 2009–2018 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia