Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  ŠKOLENÁ TÉMATA OSOBNOSTNÍ RŮSTKOMUNIKAČNÍ KURZYMANAŽERSKÉ KURZYLEKTORSKÉ DOVEDNOSTIKLIENTSKÝ PŘÍSTUP  
OTEVŘENÉ FIREMNÍ KURZY

LektorskÉ dovednosti

„Učitelé jsou lidé, co nám pomáhají řešit problémy,
které nám předtím sami způsobili.“

 

TrÉnink lektorskÝch dovednostÍ
Principy úspěšného vzdělávání dospělých. Učební styly. Podněcování pozornosti, vzbuzení a udržení zájmu a motivace účastníků. Průběžné zapojení účastníků. Sestavení programu v návaznosti na jeho cíle. Vhodné uspořádání prostoru a využití pomůcek. Zařazení modelových situací a jejich vytěžení. Přenos výstupů tréninku do praxe. Jak s nejistotou, nervozitou v počátcích lektorování. Jak dobře zvládnout případné obtížnější situace v průběhu tréninku.

Přínos
Zlepšení průběhu i výsledků vzdělávání, realizovaného interními lektory.


 
KURZY PRO VEŘEJNOST
FIREMNÍ ŠKOLENÍ NA MÍRU
 
     
© 2009–2023 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia