Pavel Štursa ::
KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT
  ŠKOLENÁ TÉMATA OSOBNOSTNÍ RŮSTKOMUNIKAČNÍ KURZYMANAŽERSKÉ KURZYLEKTORSKÉ DOVEDNOSTIKLIENTSKÝ PŘÍSTUP  
OTEVŘENÉ FIREMNÍ KURZY

Kurzy komunikace se zÁkaznÍkem

„Spokojený zákazník přijde znovu.
Nadšený zákazník přivede i své přátele.“

 

 • KlientskÝ pŘÍstup – profesionÁlnÍ jednÁnÍ se zÁkaznÍkem
  Prozákaznicky orientovaná komunikace – účinná a zároveň ohleduplná, se zřetelem na výsledný pocit zákazníka z jednání. Podpora dobrého jména společnosti a dobrého vztahu se zákazníkem způsobem jednání s ním. Vytvoření vhodné atmosféry. Reagování na námitky, stížnosti, rozhněvaného či znepokojeného klienta. Trénink situací z praxe účastníků.
  Přínos: Zkvalitnění komunikace s klienty, posílení důvěry klientů v organizaci, podpora dobrého jména společnosti.

 • EfektivnÍ komunikace po telefonu
  Aplikace klientského přístupu pro podmínky telefonického kontaktu. Specifika komunikace po telefonu, klíčové dovednosti pro její hladký průběh. Obtížné situace při telefonování a jejich řešení.
  Přínos: Zvýšení úrovně komunikace po telefonu jak s klienty, tak se spolupracovníky či dalšími partnery v jednání. Zvýšení spokojenosti klientů.

 • ZvlÁdÁnÍ pracovnÍ zÁtĚŽe
  jako předpoklad pěkného chování k zákazníkům. Jak na pracovní zátěž a stres. Způsoby, postupy zvládání v nejrůznějších situacích. Typ osobnosti a zvládací styl. Prevence a řešení stresu. Kondice, relaxace.
  Přínos: Posílení schopnosti udržovat se v pohodě, dobré kondici, a dokázat tím být vůči zákazníkovi příjemný i v náročnějších chvílích a i když už „je toho moc“.


 
KURZY PRO VEŘEJNOST
FIREMNÍ ŠKOLENÍ NA MÍRU
 
     
© 2009–2023 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia